Sıkıntı duası

burcu

Member
Dünya Cennete göre oldukça sıkıntılarla dolu bir yerdir. Bir eli yağda bir eli balda zannettiğimiz kişiler bile zaman zaman sıkıntı çekerler.
Bakara suresi 155. Ayette:
“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele.”
Yani bu dünya bir imtihan ve sıkıntı dünyasıdır. Canımızı sıkan ruhumuzu kemiren hadislere sabrettiğimiz, sıkıntı anlarında bile doğru yoldan şaşmadığımız derecede ahirette mükafatlanacağız.
Sıkıntılara sabrederiz de bazen olur, artık bu kadarı da fazla deriz. Gerçi Bakara Sûresi 286. ayette “Allah hiçbir nefse gücünün yeteceğinden öte yük yüklemez” dese de bazen yaşadıklarımızı kaldıramayacak duruma geliriz. Bu zamanlarda yapabileceğimiz en iyi şey dua ederek Yaratıcı’ya (cc) sığınmaktır. Bu şekilde ferahlarız, derdimize derman, çözülüp giden dizlerimize güç buluruz.
Unutmayalım ki sıkıntılar imtihan içindir ve sabredersek başaracağız. Aşağıda çıkmaz yollara girildiğinde, umutsuzluğun eşiğine gelindiğinde okuyabileceğimiz sıkıntı duası yer alıyor.
Sıkıntı Duası Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. İlahi bi-ahassi sıfatike ve bi-izzi celalike ve bi-a’zami esma’ike ve bi-ısmeti enbiyaike ve bi-nuri evliyoike ve bi-demi şuhedaike es’eluke ziyadeten fi’l-ilmi ve tevbeten kable’l-mevti ve rahaten inde’l-mevti ve mağfireten ba’de’l-mevti ve necaten mine’n-nari ve duhulerı fi’l-cenneti ve afiyeten fi’d-dünya ve’l-ahirati bi-rahmetike ya erhame’r-rahimin. İlahi bi-hakki Hüseynin ve ahihi ve ceddihi ve ebihi ve ümmihi ve benihi hallisni mimma enefih, bi-rahmetike ya erhame’r-rahimin.
Sıkıntı Duası Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Ya Rabbi, sıfatların, yüce saltanatın, en güzel isimlerin yüzü hürmetine, peygamberlerinin temizliği, velilerinin nuru, şehidlerinin kanı yüzü hürmetine ilmimi arttır, ölmezden önce tevbe, ölürken rahatlık, öldükten sonra mağfiret, cehennemden kurtuluş, cennete giriş nasib eyle, dünyada da ahirette de afiyet ve huzur ver, ey merhametlilerin merhametlisi, rahmetin yüzü hürmetine duamı kabul buyur. İlahi Hüseyn ve kardeşi yüzü hürmetine, dedesi, babası yüzü hürmetine, anası ve oğulları yüzü hürmetine beni bulunduğum darlıktan kurtar, ey merhametlilerin merhametlisi rahmetinle isteğimi kabul buyur.