Türk aristokrasi nedir ?

Tezer

Global Mod
Global Mod
Turk aristokrasi, Turkiye'de yasayan ve ozellikle de ust duzey yoneticileri ifade eden sosyal snfn addr. Turkiye'de, Turk aristokrasisi, genellikle Turk devletlerinin kurulmasndan beri var olan, kokleri 16. yuzyla kadar uzanan bir gelenektir. Turk aristokrasisi, imparatorluk donemi Turk siyasal yapsnn en ust duzey yoneticilerini olusturmaktadr.

Geleneksel Turk Aristokrasisi

Turk devletlerinin kurulmasndan beri, Turk toplumunda aristokrasi, ozel bir snfn mevcut oldugunu gostermektedir. Turk aristokrasisi, genellikle yonetimde one ckan ve dolaysyla cok buyuk olcude etkili olan bir snfa aittir. Bu snfn uyeleri, cogunlukla devlet adamlar, liderler ve general olarak nitelendirilir.

Turk Aristokrasisinin Islevi

Turk aristokrasisinin birincil islevi, devletin siyasi yonetimini saglamaktr. Turk siyasi yaps, Turk aristokrasisinin liderliginde meydana gelen siyasi kurumlarn kontrolunu icerir. Bu kurumlar arasnda, ozellikle sultanlarn, padisahlarn ve diger devlet adamlarnn yer aldg gorulur.

Turk Aristokrasisinin Snflandrlmas

Turk aristokrasisi, Turk toplumunda cok sayda snflandrmaya tabidir. Bu snflandrmalar, ozellikle siyasi rol ve statulerine gore yaplmstr. Ornegin, Turk toplumunda, sultanlar, pasalar, beyler, agalar, reisler ve diger devlet erkan arasnda cok sayda snflandrma vardr.

Turk Aristokrasisinin Sonu

Turk aristokrasisinin, 20. yuzyln baslarndaki Osmanl Imparatorlugu'nun cokusuyle sonuclandg soylenebilir. Sonrasnda, Turk toplumunda modern bir siyasi yonetim kurulmustur. Bu yonetim, Turk toplumunda aristokrasinin eski geleneginin otesine gecmis ve daha demokratik bir siyasi sistem olusturmustur.